ANBI

ANBI

Naam
Stichting Praise The Lord (PTL)

RSIN/fiscaal nummer
8097.34.217

Contactgegevens
Postadres: Dokwerkerlaan 7, 3262 GB Oud-Beijerland

Contactadres: Dokwerkerlaan 7, 3262 GB Oud-Beijerland

Bestuurssamenstelling

Voorzitter : R. Bremer
Secretaris : D.B. Veldhuijzen
Penningmeester : P. Pegels

Beleidsplan

 • het werk dat de instelling doet
  Stichting Praise The Lord exploiteert een pand t.b.v. evangelische activiteiten, met name voor jong mensen
 • de manier waarop de instelling geld werft
  Inkomsten met name uit giften vanuit de EGHW (aanverwant kerkgenootschap) en verhuuropbrengsten van (leden van) kerkgenootschap.
 • het beheer van het vermogen van de instelling
  Het vermogen bestaat per 01-01-2014 deels uit eigen vermogen (45%) en deels uit vreemd vermogen (55%), waarvan 80% bestaat uit leningen van derde partijen (met name van SKG, een christelijke financiële instelling te Gouda).
 • de besteding van het vermogen van de instelling
  Het vermogen wordt gebruikt voor de exploitatie van het eigen gebouw en de aflossing van de leningen.

Beloningsbeleid
n.v.t. bestuursleden functioneren op basis van vrijwilligerswerk en zijn derhalve onbezoldigd.

Doelstelling
Onderdak bieden voor evangelische doeleinden, zoals evangelisatie-activiteiten voor met name jonge mensen, organiseren en houden van seminars en cursussen om mensen toe te rusten in het Christelijk geloof en andere aanverwante activiteiten.

Verslag uitgeoefende activiteiten
De exploitatie van het gebouw is de enige activiteit wat uitgevoerd wordt binnen de stichting PTL. De exploitatie is al een aantal jaar identiek. Er zijn geen plannen voor uitbreiding dan wel aanschaf van een nieuw pand. Er zijn juist in de nabije toekomst plannen om het pand te gaan verkopen. Indien het pand zal worden verkocht, zal de stichting worden opgeheven.

Financiële verantwoording
Om de financiële verantwoording goed leesbaar aan te bieden, hebben we deze informatie een PDF bestand gezet: Financiële verantwoording St. PTL 2017